بنام خـــــدا

از دانشگاه چلمرز در گوتنبورگ تا تاسیس شرکت میلیون دلاری در تهران