بنام خـــــدا

برگزاری پنجمین دوره رقابتهای حرفه ای جوانان اروپایی در گوتنبرگ