بنام خـــــدا

ترانه کوچکترین خواننده پاپ ایران در سوئد ترکوند!